Tips för att bota lässvackor

Det är svårt att bota lässvackor. Ju äldre jag blir desto längre tenderar svackorna att hålla i sig. För 20 år sedan så skulle jag ha botat min lässvacka med en bra bok som jag redan hade läst men det funkar inte nu. Nu plockar jag fram min önskelista på böcker och försöker plocka ut det förhoppningsvis säkraste (en bok som man omöjligtvis kan bli besviken på) kortet.

bild (1)